Reis- en annuleringsvoorwaarden


SGR en VvKR

Hannibal Reizen is aangesloten bij:

Boeking

U kunt een reis boeken met behulp van het boekingsformulier op de website. Een boeking via de website is definitief na ontvangst van het boekingsformulier. U kunt in sommige gevallen ook een optie nemen op een reis. We komen dan een bepaalde tijd overeen waarbinnen u ons moet laten weten (boekingsformulier) of u de reis boekt.

Betaling

Na boeking ontvangt u een factuur tevens schriftelijke bevestiging van boeking. U doet een aanbetaling bestaande uit 25% van de reissom en de volledige administratiekosten. Het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken voor de vertrekdatum te zijn voldaan. Wij sturen geen herinneringsfactuur. Bij boeking binnen 6 weken voor de vertrekdatum wordt het volledige factuurbedrag direct voldaan.

Reissom

Alle in het programma genoemde reissommen zijn per persoon, gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bekend waren ten tijde van het samenstellen van het programma. Wanneer zich hierin wijzigingen voordoen kunnen de reissommen worden aangepast. Deelnemers worden direct van een dergelijke wijziging op de hoogte gebracht. Bedraagt de prijsverhoging meer dan 10% van de totale reissom, dan kan de reis, binnen vijf dagen, kosteloos worden geannuleerd.

Aansprakelijkheid

De reisorganisator is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor:

  • schade die terug te voeren is op de gezondheid/conditie van de deelnemer
  • schade die het gevolg is van aanhouding door politie, douane of andere autoriteiten als gevolg van handelingen door de deelnemer
  • schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator, of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen, niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend
  • vertragingen en/of schade geleden door veranderde vertrektijden, stakingen, oorlogshandelingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden
  • diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen
  • kennelijke fouten in het reisprogramma
  • schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking geven

Onvoldoende deelname

In het geval er niet voldoende deelnemers zijn voor een groepsreis, behoudt de reisorganisator zich het recht voor de reis te annuleren. Deelnemers worden uiterlijk twee weken voor vertrek op de hoogte gesteld. Reeds betaalde bedragen worden volledig geretourneerd.

Annulering

Annuleren kan uitsluitend per email. De datum van ontvangst van de mail geldt als annuleringsdatum. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd.

bij meer dan zes weken voor de vertrekdatum: 25% van de reissom
tussen zes en vier weken voor de vertrekdatum: 50% van de reissom
tussen vier en twee weken voor de vertrekdatum: 75% van de reissom
bij minder dan twee weken voor de vertrekdatum: de gehele reissom
Reizen waarbij een vliegbiljet of treinbiljet deel uitmaakt van de reissom vallen onder afwijkende annuleringsvoorwaarden. De kostprijs van het biljet is in geval van annulering geheel verschuldigd, ongeacht het aantal weken tussen het tijdstip van annuleren en de vertrekdatum. Ook de administratiekosten zijn bij annulering geheel verschuldigd. Door het afsluiten van een annuleringsverzekering voorkomt u dit risico.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Hannibal Reizen (KvK te Amsterdam, 33 231 456) is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Verzekeringen

Om de deelnemer in geval van nood hulp en bijstand te kunnen verlenen via de SOS centrale van een verzekeringsmaatschappij, adviseren wij een reisverzekering af te sluiten. Ook het afsluiten van een annuleringsverzekering raden wij aan. Kijk bijvoorbeeld op Europeesche voor meer informatie.